О изложби Ђорђија Црнчевић "Уметничко дело као експресија и као контемплација"