Новости (Симптом времена.Трагање за сопственим језиком уметности)