Симптом времена. Tрагање за сопственим језиком у уметности